1
2
3

Ponúkame prenájom a pristavenie kontajnera 3,5 m3.

Dovoz sypkých materiálov: - štrk, piesok, makadam, zemina, ornica, kompost, skaly, kamene a iné + odvoz stavebného odpadu.

Poskytujeme prepravu malých stavebných strojov a mechanizmov.

Prácu realizujeme automobilom Avia 4x4.

vrtanie
geologicky prieskum
certifikovane